Krunjači

Ova izvedba krunjača je sa širinom od 80cm. Kapacitet je 8-9 t/sat. Izrađujemo i krunjače sa 50cm i sa 30cm. Konstruišemo razne variante od izvedbe bez elevatora ili sa 1,2,3 elevatora.